Společnost Pustevny s.r.o., provozovatel lanové dráhy a lyžařských vleků na Pustevnách, dospěl k nelehkému rozhodnutí nepustit v sezóně 2018/2019 ani jeden lyžařský vlek.

K tomuto rozhodnutí přispělo hned několik důvodů a faktorů. Úpadek lyžování na Pustevnách, které kdysi byly vyhlášeným lyžařským střediskem, začal už mnoho let nazpět. Na vině nebyla jen zastaralá infrastruktura, ale především i to, že se historicky nepodařilo najít kompromisní řešení s ochranáři o rozšíření areálu. S prudkým, dotacemi podpořeným rozvojem nových lyžařských středisek hlavně v Polsku a na Slovensku, ve vhodných, dnes velmi preferovaných mírných terénech, došlo od roku 2007 k postupnému snižování počtu lyžařů na obtížně dostupných sjezdovkách na Pustevnách a tím i postupnému zavírání nevytížených vleků.

Svou roli sehrály i čím dál méně vydatné zimy, absence vodní nádrže a úbytek vody v potoku, ze kterého se bere voda pro zasněžování. Letošní množství vody v potoku je díky extrémnímu nedostatku srážek mimořádně nízké. Situace je tak kritická, že množství vody není v žádném případě dostatečné ani k zasněžení jediné sjezdovky. Kvůli klimatickým změnám v posledních letech už totiž také neplatí, že v zimě je na Pustevnách ve výšce nad 1000 m n. m. sníh vždycky.

Další komplikaci pro lyžování přinesl požár a následná obnova Libušína. Louka za chatou Šumná, kde se učily lyžovat děti, je v současnosti využívána jako zázemí pro stavbu Libušína. Nyní jsou zde umisťovány požární nádrže, což vyřadí navždy jednu z nejoblíbenějších sjezdovek.

 

Nová studie pro obnovu lyžování na Pustevnách


V současné době je zpracována nová moderní studie pro obnovu zachování lyžování na Pustevnách, která nyní prochází procesem schvalování územního plánu. Studie řeší všechny stávající sjezdovky, včetně “ Velké sjezdovky “. Studie počítá s úpravou a rozšířením hned několika sjezdovek, které budou propojeny a dvě z nich budou delší než 1 km.

První a nezbytnou fází celé výstavby je však výměna 31 let staré lanové dráhy za novou, kabinovou. Nová lanovka by měla být rychlejší než dosavadní. Zvýší se tak komfort návštěvníků a měly by se odstranit fronty díky variabilitě v množství kabin v době náporu.

Jako důkaz víry v lepší budoucnost lyžování na Pustevnách je fakt, že firma Pustevny s.r.o. stále platí za pronájem plochy sjezdovek a spolu s vynětím z lesního půdního fondu investuje ročně statisícové částky do udržení sjezdovek. V případě zrušení nájmu by se sjezdovky nevratně navždy převedly na lesní plochu.